Εκπαίδευση επαγγελματιών στον τομέα της Ψυχικής Υγείας – 1η Ομάδα – Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο της δράσης 5 πραγματοποιήθηκαν δύο πεντάωρα σεμινάρια σε εργαζόμενους/-ες στον τομέα της ψυχικής υγείας σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανέκυψαν από την κρίση του κορονοϊού στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στον αντίκτυπο της κρίσης στους λήπτες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες και […]

Εκπαίδευση επαγγελματιών στον τομέα της Ψυχικής Υγείας – 1η Ομάδα – Θεσσαλονίκη Read More »