Αύγουστος 2023

Διαβουλεύσεις με Δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη

Στόχος της δράσης αυτής ήταν η ανάπτυξη γεφυρών επικοινωνίας και η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ κρατικών φορέων, φορέων της κοινωνίας των πολιτών και ΜΜΕ σε θέματα προστασίας και προάσπισης των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που προέκυψαν από τις εκδηλώσεις διαβούλευσης παρουσιάστηκαν σε Policy briefs και στην καταληκτήρια εκδήλωση […]

Διαβουλεύσεις με Δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη Read More »

Διαβουλεύσεις με Επαγγελματίες στον Τομέα Ψυχικής Υγείας στην Αθήνα

Στόχος της δράσης αυτής ήταν η ανάπτυξη γεφυρών επικοινωνίας και η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ κρατικών φορέων, φορέων της κοινωνίας των πολιτών και ΜΜΕ σε θέματα προστασίας και προάσπισης των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που προέκυψαν από τις εκδηλώσεις διαβούλευσης παρουσιάστηκαν σε Policy briefs και στην καταληκτήρια εκδήλωση

Διαβουλεύσεις με Επαγγελματίες στον Τομέα Ψυχικής Υγείας στην Αθήνα Read More »

Διαβουλεύσεις με Δημοσίους Υπαλλήλους στον Δήμο Θέρμης στη Θεσσαλονίκη

Στόχος της δράσης αυτής ήταν η ανάπτυξη γεφυρών επικοινωνίας και η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ κρατικών φορέων, φορέων της κοινωνίας των πολιτών και ΜΜΕ σε θέματα προστασίας και προάσπισης των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που προέκυψαν από τις εκδηλώσεις διαβούλευσης παρουσιάστηκαν σε Policy briefs και στην καταληκτήρια εκδήλωση

Διαβουλεύσεις με Δημοσίους Υπαλλήλους στον Δήμο Θέρμης στη Θεσσαλονίκη Read More »