Φορέας υλοποίησης – Εταίρος

Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ) – Εταίρος

Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης (ιδρ, 1923) είναι το σωματείο που εκπροσωπεί τους επαγγελματίες δημοσιογράφους σε όλη τη Βόεια Ελλάδα. Αριθμεί περισσότερα από 850 μέλη και η δράση του δεν εξαντλείται στο συδικαλιστικό πεδίο, αλλά εκτείνεται σε σειρά ζητημάτων που αφορούν την δεοντολογική άσκηση της δημοσιογραφίας, την υπεράσπιση και την προώθηση της ανεξάρτητης ενημέρωσης, την κατάρτιση των μελών της, αλλά και τον εγγραμματισμό του κοινού στα ΜΜΕ, ώστε να διαδοθεί η δυνατότητα αναγνώρισης των αξιόπιστων Μέσων.

Στο παραπάνω πλαίσιο, και συμμετέχοντας τα τελευταία 20 χρόνια με αυξημένες αρμοδιότητες στη δράση της Ευρωπαϊκής Ομπσπονδίας Δημοσιογράφων (EFJ), η ΕΣΗΕΜ-Θ έχει αναπτύξει η διαχειριστεί δράσεις συναφείς με το αντικείμενο του έργου ΔΙΔΩ, που, μεταξύ άλλων, αφορούν: Την άσκηση της δημοσιογραφίας χωρίς διακρίσεις, την ανάπτυξη δεξιοτήτων των δημοσιογράφων ώστε να αντιμετωπίζουν τη ρητορική του μίσους στη δημόσια σφαίρα, την καταπολέμηση της παραπληρόφόρησης κ.ά.

Επιπλέον, έχει αναπτύξει από το 2016 την Πρωτοβουλία «Χάρτα της Ειδομένης», ένα δίκτυο που δρα για την ορθή ενημερωτική  διαχείριση  θεμάτων που αφορούν σε  ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας - Φορέας Υλοποίησης

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας ιδρύθηκε το 1977 και είναι μία από τις παλαιότερες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα, με μακρά εμπειρία στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην επιστημονική έρευνα και στην παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Βασική επιδίωξη του ΚΜΟΠ είναι οι δράσεις που υλοποιεί να έχουν καινοτόμο χαρακτήρα και τον μέγιστο δυνατό κοινωνικό αντίκτυπο, με γνώμονα τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς κόσμου.

Ειδικότερα, οι δράσεις του ΚΜΟΠ προωθούν την ισότητα, την ανεκτικότητα, τη διαφορετικότητα, την αλληλεγγύη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τα τελευταία 15 χρόνια, το ΚΜΟΠ έχει υλοποιήσει περισσότερα από 100 ευρωπαϊκά και 200 εθνικά προγράμματα, με περισσότερους από 20.000 ωφελούμενους. Στα μεγάλα έργα περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός και η λειτουργία – σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς – των πρώτων Κέντρων Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Επίσης, το ΚΜΟΠ διατηρεί τρείς δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με ψυχικές διαταραχές, ένα κέντρο ημέρας για άτομα με ψυχικά προβλήματα και δύο κοινωνικές υπηρεσίες στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, το ΚΜΟΠ υλοποιεί από το 2015 τη δράση «Live Without Bullying», η οποία στοχεύει στην καταπολέμηση του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής παρέχεται δωρεάν και ανώνυμα συμβουλευτική υποστήριξη.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΜΟΠ: www.kmop.gr