Σχετικά με το έργο

Τι είναι το έργο «ΔΙΔΩ»

Η πανδημία του COVID-19 και οι αλλαγές που επέφερε, επηρέασαν τους περισσότερους τομείς που σχετίζονται με την καθημερινότητα μας. Η απομόνωση, ο φόβος, η αβεβαιότητα, η οικονομική αναστάτωση, βάλουν την ψυχική υγεία και επιδεινώνουν την κατάσταση ατόμων που ταλανίζονται ήδη από προβλήματα ψυχικής υγείας.

Με την αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες ψυχικής υγείας, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης σχετικά με την ψυχική υγεία και τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας καθώς και η συνεργασία διαφορετικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο.

Αυτός είναι και ο στόχος του έργου «ΔΙΔΩ». Η ευαισθητοποίηση σε ζητήματα προάσπισης των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ο μετριασμός του ρατσιστικού λόγου και των διακρίσεων και η ενθάρρυνση ανάπτυξης νέων πρωτοβουλιών προστασίας των δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους.

Ο στόχος θα επιτευχθεί με την επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση δημοσίων υπαλλήλων, επαγγελματιών στον χώρο της ψυχικής υγείας, μελών της σχολικής κοινότητας και εργαζόμενων στα ΜΜΕ, σε ζητήματα ψυχικής υγείας. Επιπλέον θα αναπτυχθούν δίαυλοι επικοινωνίας και διαβούλευσης, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο και των ΜΜΕ αλλά και η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.